מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

מי שהשקפה לאומית לו; מי שהשקפתו הלאומית היא שלמות – ידחה כל הגבלה של העלייה, באשר עלייה רבתי היא שלב בדרך שאין מנוס ממנה "לחידוש ימינו כקדם", לריכוז האומה למען שחרור המולדת או לשחרור המולדת לען ריכוז האומה. חיוב עלייה בלתי-מובלת היא תולדה של השקפה לאומית; אך לא להיפך.