מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

האדם חייב להיות חופשי לא רק בצורת חיו ומשלוח ידו, אלא גגם מקום-מגוריו ומקום עבודתו... בין אם המעביד הוא פרט ובין אם הוא הכלל, אין תת בידו את הסמכות לשלול מאת האדם את אחת מחרויותיו היסודיות: לבחור כרצונו את מקום עבודתו, את מתנאי קיומו.