מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

מה איפוא היו נותנים לנו "החוזים" עם הפולשים, מלבד אשר חתימתם היתה מטילה על דורנו את קלון הוויתור הרשמי על חלקי המולדת שדודים?כל מי שעיניים לו והוא רואה יודע, כי אם נהיה חזקים לא יתקיפונו הערבים, גם אם לא יהיו בינינו ובינם "חוזים"; ואם נהיה חלשים, יקומו עלינו בני ערב לכלותנו, אפילו נחתום עמם על כל חוזי אי התקפה – שלום-וידידות הידועים בדיפלומטיה.