מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

דווקא משהיינו לאומה, נמצאו שליטים – מינים בישראל, המוכנים לחתום בשם עם-ישראל, כי ירושלים וחברון ובית-לחם, יריחו ושכם וכל "הארץ הטובה והרחבה", המשתרעת קדמה, מעבר לירדן מזרחה – לא לנו הן, אלא לזר, ולפולש, לכובש – לצמיתות. כלום יש פשע מדיני-הסטורי שישווה לפשע זה?