מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

לאור התנאים הקיימים יש לראות גם את שאיפתם של ראשי המשטר במדינתנו לזכרות להגיע לחתימת "חוזי שלום" עם שליטי ערב. אין בשאיפה זו כל "יופי הומני"; אין בה דאגת-אמת לשלום-אמת. למעשה, בתנאים הקיימים אין זו אלא שאיפה נפשעת, שמקורה התכחשות, ראשיתה –אשליה וסופה- שפיכות דמים איומה.