מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

הבריטים והערבי, כפי שאנחנו הבהרנו והזהרנו מראש, לא השלימו עם עצמאות עברית, אפילו על פי התוכנית של הסוכנות והאו"ם ואסרו עלינו מלמת-כחד. בדלית ברירה קם העם כולו להשיב מלחמה שערה ובתנופת מלמת-המגן שוחררו שטחים וברחו ערבים, הורחב שטח השיפוט העברי והתרחב המקום לקליטתם של הדופקים בשער. מה קרה, איפוא? "קונסטלציה" מסוימת, שנוצרה הפעם (אך לא הפעם הראשונה בתולדות ישראל) דווקא על ידי אויבינו, השתלבה ברצון שנולד מן ההכרח והושגו הישגים שגם עליהם לא חלמו מדינאי ישראל הנבונים.