מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

את הקבוצה שלישית של חרויות אפשר לכנות בשם "חרויות כלכליות"... בימינו אנו מהוות החרויות הכלכליות חלק בלתי-נפרד של המושג "חרות האדם". אם לא לרוקן את המושג הזה – מצד אחד – מתוכנו הממשי.