מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

את המילים "צדק" ו"משפט" מבטא העברי הקדמון בנשימה אחת, עד שהיו בחכמת ישראללמשפט אחד: "צדק ומשפט", שמע מינן, כי כפי שאין משפט בלי צדק, כן לא יתכן שום צדק בלי משפט.