מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

לו רצינו לשחק "באיזמים" היינו אומרים, כי השקפת-החיים שלנו העומדת על חרות היחיד ותיקון החברה, היא סוציאלית-ליברלית, או , להפך, ליברלית-סוציאלית...והיה אם ישאלונו: חרות היחיד ותיקון החברה – מה עדיף? השב נשיב ללא היסוס: בין שני אלה אין להפריד. אכן, אוי לה לאומה המקריבה את חרות היחיד למען סיסמת תיקון החברה, ומאידך גיסא, אוי לה לאומה המתעלמת מתחלואותיה החברתיות ומעלה את ריפוין קורבן על מזבח חרות היחיד.