מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

אנו רואים, אפוא, כיצד בצוק העתים מתחסלים מעמדות מסוימים ובמקומם קמים מעמדות אחרי, כיצד מתבטל יסוד אחד של חלוקת החברה ובמקומו נוצר יסוד חד. נעלם "הייחוס" כיסוד החלוקה בחברה הפיאודלית ואת מקומו לקח הרכוש בחברה הקפיטליסטית; בטול הרכוש כיסוד החלוקה במשטר הקומוניסטי ואת מקומו לקח התפקיד במערכות השלטון הסובייטי. אך החלוקה עמה אינה מתבטלת, אף לא תתבטל, והתוכן הממשי, החיובי של רעיון תיקון החברה או בהתקרבות בלתי פוסקת של הקצוות החברתיים. התקרבות לא בכוון "מלמעלה למטה", המביא בהכרח לירידה ונסיגה כללית, אלא בכוון "מלמטה למעלה", המביא לעליה והתקדמות.