מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

אפשר לשנות את היסוד של החלוקה למעמדות, לחסל יסוד אחד וליצור יסוד אחר לגמרי, אולם את החלוקה עצמה למעמדות אי אפשר לחסל, כפי שאי אפשר לחסל את ההבדלים הטבעיים, הגופניים ואת החשובים שבהם: ההבדלים הנפשיים, בין אדם לחברו. חוק היסטורי זה נתגלה גם בעשרות הדורות האחרונים.