מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

השאיפה לתיקון החברה היא שאיפה אלמנטארית לצדק...האומר, כי אין אפשרות להמיר את התנאים הקימים בחברה מתעלם מחוק ההתפתחות ההיסטורית. האמת היא, כי צריך לקן ואפשר לתקן, ואם נשווה תמיד לנגד עינינו, כי "החברה" איננה מושג מופשט, אלא היא מורכבת, במסגרת השלמות הארוגנית הקרויה "אומה",ממספר גדול ש יחידים, כפי שגוף האדם המהווה שלמות אורגנית מורכב ממספר אברים, וכי אין "הגוף יכול להיות בריא אם אבריו השונים חולים" נמצא כי ביסוד היסודות של תיקון החברה מונח תיקון חיי היחיד ומשפחתו.