מנחם בגין השקפת חיים השקפה לאומית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אדר ב' התשי"א, 23 במרץ 1951
מתוך:
עמוד 3

ההפרדה בין המפרנס לבין השליט: הבטחת האספקה של מצרכי היסוד במזון, דיור ולבוש לכל אדם; מתן ערובה לכל אדם לאי-נישולו ממקור פרנסתו – אלה הם שלושה תנאים ראשוניים המהווים שלמות, אשר בלעדיהם לא תהיה חרות האדם אלא מלה מודפסת על גבי הנייר החלק של החורה; בלעדי התנאים הלאה לא תהיה החוקה, על כל נוסחאותיה הנאות, אלא אשליה או –תרמית.