מנחם בגין ב,,קול ישראל": ,,יורשו של הרצל לרוח יהיה שכנו למנוחת עד באדמת ירושלים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו תמוז התשכ"ד, 6 ביולי 1964
מתוך:
ע"מ 1-2

מפעלי התחיה, להם הקדיש את שנות נעוריו, רבים היו; אולם שניים הם העיקרים בהם. זאב ז'בוטינסקי ראה את עם המכבים מושפל עד דכא בידי כל עריף וקלגס ומגפן; והוא יצא להציל את כבודו מידי משפיליו וממגפי רומסיו. וכפי שיקר היה בעיניו הכבוד היהודי, אשר בלעדיו אין תקומה ואין מלכות, כן קרובה ללבו היתה שפת החזון והנבואה, שפת התוכחה והנחמה, שפת הזעם והחסד, שפת הצדק והמשפט, שפת הקדושה והאהבה, שפת האמונה והתהילה – שפת עבר עתיקת היומין, אשר לתחייתה עמל ולהעשרתה פעל, למען עשותה לא רק לשון מדוברת, אלא כליל תפארת לביטוי היפה, העמוק והנעלה במחשבה וברגש.