מנחם בגין בעצרת עם רבתי בתל אביב: למען הביטחון והשלום נשמור על פרי הניצחון של צבאנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד כסלו התשי"ז, 18 בנובמבר 1956
מתוך:
עמוד 1,2

המדיניות והאסטרטגיה עליה המלצנו בתקופה האחרונה, וביחוד בשנה האחרונה לפני האומה היתה מבוססת על ארבעה יסודות: היסוד הראשון - לא להמתין עד אשר האויב יהיה מוכן, מבחינת הקמת פקוד אחיד בכל שלש החזיתות היבשתיות ומבחינת הנשק והציוד, לצאת נגדנו להתקפה הולמת בכדי לנסות להכחידנו כעם, אלא להנחית לו מהלמה שכתוצאה ממנה נוציא מידיו את כלי הקטל ואז נשיג את האפשרות ליתרון אסטרטגי בכל החזיתות.

..כל השנים, וביחוד בשנה האחרונה קראו מעל דפי העתונות שלהם מיליוני אירופאים, מיליוני אמריקאים, מפי המקורות המוסמכים ביותר של שלטונות בישראל כי המעשה שנעשה על ידנו לפני שלושה שבועות, הוא תוקפנות, "אגרסיביות" בלע"ז. הוא לעולם לא יעשה על ידי ישראל, הוא מעשה אשר רק מפלגה אחת דורשת אותו, הוא מלחמה מונעת, הוא מלחמה יזומה, הוא איננו עולה על דעת הממשלה לעשותו. ביחוד בשנה האחרונה פנינו אל לב חברי הממשלה והתחננו בפניהם "אל תרבו בהודעות כאלה, הן אתם מרשיעים את עצמכם מראש ואתם משמיצים את הדרך, אשר יתכן ובבוא היום תאלצו ללכת בה, - אך ורק כדי להוריד את ערכנו בעיני ההמונים. לא איכפת לנו, העט שלנו לא יבש, הקול שלנו לא נדם, עוד נגיע אל בני עמנו, עוד נוכיח מי צדק - אבל שימו אל לבכם: הן אתם משמיעים את דבריכם נגדנו באזני העולם כולו. מאות מיליונים אנשים ברחבי תבל מקשיבים להודעותיכם נגד הדרך, אשר אולי תאלצו ללכת בה. כשאתם מכריזים מראש כי דרך זו פרושה תוקפנות, פרושה מערכה מונעת או יזומה, כשאתם אומרים מראש, כי ישראל לא יעשה משעשה כזה, כיצד תוכלו לבחור בדרך זו אם תאצלו לכך?"...עוד היא היתה יכולה לנסות לתקן את המעוות ימים מספר לפני התחלת המערכה. עוד יכלה הממשלה לשגר ביחוד לארה"ב של אמריקה, אבל גם למדינות אחרות את טובי בני האומה, ללא הבדל מפלגה, כדי שביום פתיחת המערכה יסבירו ראשית בפני עמנו, אבל גם בפני כל בני העמים, את הצדק שבדרכנו. אולם זאת לא עשתה הממשלה, והפקירה את החזית המדינית ונתנה חופש פעולה לעתונות אשר גנתה את דרך ההגנה שבה הלכנו. ההמנעות ממסע הסברה כזה בעוד בנינו עומדים במערכה, קשה למצוא דוגמתה בתולדות העמים.