מנחם בגין בעצרת עם רבתי בתל אביב: למען הביטחון והשלום נשמור על פרי הניצחון של צבאנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד כסלו התשי"ז, 18 בנובמבר 1956
מתוך:
עמוד 1,2

אנו התיצבנו מאחרי המבצע הזה ללא שום חשבון, ללא שום סייג, כיוון שעמדה לפנינו הצלת האומה. זה היה היסוד הראשון של המדיניות והאיסטרטגיה. אנו המלצנו אז לא להמתין אלא להקדים מכה נגד האויב, זו לא מלחמה יזומה, זו לא מלחמה מונעת, זו לא מלחמת תוקפנות, זו הגנה לאומית עצמית. יש לנו זכות להגנה עצמית, אנו מוקפים אויבים, הם רוצים לכלותנו, להשמידנו, ולהכריתנו מעל פני האדמה. שום אומה ולשון אינה חיה ואיננה נמצאת במצב כזה וזכות ההגנה הלאומית העצמית, החוקית של עמנו החי אין פרושה להמתיןן עד אשר המשמיד יבוא לתוך בתינו כדי לנסות להרוג את ילדינו. זכות ההגנה הלאומית העצמית פרושה לצאת לקראת האויב ולהוציא מידיו את חרב ההשמדה.