מנחם בגין בעצרת עם רבתי בתל אביב: למען הביטחון והשלום נשמור על פרי הניצחון של צבאנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד כסלו התשי"ז, 18 בנובמבר 1956
מתוך:
עמוד 1,2

אם אינכם רוצים לעמוד בפני שואה מדינית ומוסרית, קומו ואמרו, לאחר שנפרוץ את אסכולת השקר על "אדמת זרים": "כל מדיניותנו מתבססת לא על הכוח אלא על הזכות, זכות היסטורית, אלוהית נצחית ואנושית, אשר עברה אלינו מדובר לדור, ועליה שפכו בנינו דמם". יש לנו מולדת, ירושלים היא מולדתנו, חברון מולדתנו, ובית לחם מולדתנו. אם עזה היא חלק משוחרר של מולדתנו, אין עוד מנוס מלחדש את מדיניות ישראל, להתרכז סביבנו, סביב דגלנו, סביב האמת אותה נשאנו לבדנו מאז קום המדינה, ולומר "טוב, איננו מאמינים שהכוח יוצא זכות, בדיוק להיפך, הזכות נותנת את הכח".