מנחם בגין בנאומו בדיון על התקציב בכנסת: הדרך: לא מסדה, אלא מודיעין !

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח כסלו התשט"ז, 13 בדצמבר 1955
מתוך:
עמ' 1,4

ולבני ישראל נאמר בימים טרופים אלה: למרות הכל, אל תיפול רוחכם. לא נישמד, לא ניפול, נילחם וגם נוכל. ובהיקראנו למבחני אש ודם, פרוץ יפרוץ מחדש המעין המתגבר של הגבורה החשמונאית, מוחצת צר, ומדבירה אוייב. לא מסדה הנופלת בגבורת הקדושה, אלא מודיעין המנצחת בקדושת גבורה, היא קריאת הדור, דור ההשמדה, המרד והתקומה - היא תכלית חייהם של בניו, ניני המכבים.