מנחם בגין במסיבת פועלים: ברכוז רב של רכוש ושלטון טמון קצו של משטר מפא"י

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח תשרי התשי"א, 9 באוקטובר 1950
מתוך:
עמוד 1

היום נמסרו סמכויותיו של קנינגהם לבן-גוריון, המבטיח להפעילם נגד השוק השחור - נגד מי יופנו סמכויות אלה מחר?