מנחם בגין במושב המועצה הארצית של תנועת "חרות": ההכרעה תיפול בין המפלגה הראשית בשלטון לבין המפלגה הראשית באופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשי"ט, 31 ביולי 1959
מתוך:
עמודים 1,2

לאדונים בגין ובן אליעזר (המלה השניה היא מספר רבים של "אדון". אינני חושב שאני צריך לחזור על מלה זו במספר רבים. אני חושב שבעברית נכונה מוטב לומר "רבותי"; וזה תוכן הפתק מעיקרו): "שאלה...‬ למדנו והוספנו ללמד, והמציאות מדי פעם בפעם הוכיחה, שזהו הריאליזם, והיפוכו הזיה" המוסר חשוב מן החומר, וביחוד אצל עם, וביחוד אצל עם מיוחד כמו עמנו... תומס קרלייל טבע את המטבע: "כל השקרים, יש נגדם פסק-דין-מוות שהוצא בביהמ"ש השמיימי, והם מקדמים, באיטיות או במהירות, אבל באופן בלתי נמנע, לקראת קיצם". היה שקר גדול בישראל. וברור, כי במידה מסויימת, באיטיות, ומעתה במהירות הוא מתקדם, באופן בלתי נמנע, לקראת קיצו. והשקר הוא: הסוציאליזם דבית מפא"י. פעם הם השתמשו במונח "הכרה מעמדית". ההכרה המעמדית של הסוציאליזם בישראל התירה להם לראות במשך שנים את ואדי סאליב...