מנחם בגין במושב המועצה הארצית של תנועת "חרות": ההכרעה תיפול בין המפלגה הראשית בשלטון לבין המפלגה הראשית באופוזיציה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ה תמוז התשי"ט, 31 ביולי 1959
מתוך:
עמודים 1,2

מי התקומם נגד המשטר הסוציאליסטי של מפא"י, בתוספת מפ"ם, ואחדות העבודה? החנוונים ? - הם אינם מתקוממים. הבורגנים ? - הם התקוממו פעם אחת, ב-1789; המתווכים? האמידים? מי התקומם נגד המשטר הסוציאליסטי, המנצל והמנשל והמרבה עוול והבדלים איכותיים בין אזרח לאזרח בין איש לאיש? מי התקומם? הפעולים התקוממו נגד המטר הסוציאליסטי. פועלי הפועלים התקוממו נגד המשטר הסוציאליסטי. ואם להשתמש במונח מסורתי - הפרולטריון התקומם נגד המשטר הסוציאליסטי. פה משטרה אינה יכולה להועיל. זאת ההתקוממות, שהיתה שקטה לחלוטין. מכובדת, אזרחית טהורה - אלמלא ההפקרות של היריות. הן שהציתו את הדם...