מנחם בגין באספת עם המונית

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אלול התש"י, 27 באוגוסט 1950
מתוך:
עמוד 1-2

· ובחזרנו למצב הבין-לאומי עלינו לאמר מלים פשוטות ביחס לברירה בין שני המשטרים בעולם. בשביל אדם חפשי ועברי חפשי אין הברירה פשוטה, אין זו ברירה בין טוב מוחלט ורע מוחלט, בין אור הצהרים לאפלת הלילה. אין זו אפילו הברירה בין אדום ללבן באשר הצבע השחור מכסה את שניהם מצד אחד קולותיהם של חולמי ציון, מצד שני האנגלים. משני הצדדים שתי הגרמניות. בשני המשורים גם יחד יש עול ודכוי ונצול.
· אולם בסוף פסוק תכריע בשביל כל אדם חפשי קיומה או אי קיומה של חרות מסויימת אשר אפשר לכנותה בשם "חרות הפקפוק", מקום שם נהנית חרות זו ישנה תקוה לשנוים וישנה אפשרות להתנגדות. מקום שם נדרשים האנשים להאמין בדבר האדם לא פחות ואף יותר מאשר להאמין בדבר האלוהים - ועליו הם מלגלגים - שם אפסה כל תקוה.