מנחם בגין באספת המונים בתל-אביב: ריכוז כוחות חדש יביא לשינוי משטר מידי.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשי"א, 15 באוקטובר 1950
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 4

והקיצוב הקציב נעלים לכל, בגדים לכל, רהיטים לכל אך קבלנו – רעב לכל, צרות לכל, נקודות לכל ותורים לכלודומים הם לאותו סנגור אנגלי אשר הגן על בן שרצח את הוריו, סנגור זה ביקש רחמים על הנאשם כי יתום מסכן הוא.