מנחם בגין באספת המונים בתל-אביב: ריכוז כוחות חדש יביא לשינוי משטר מידי.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשי"א, 15 באוקטובר 1950
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 4

אנו נגד ממשלה זו פרוש הדבר שאנו נגד השוק השחור! הקם נגד משטר שחיתות זה הוא הוא הקם נגד השוק השחור!