מנחם בגין באספת המונים בתל-אביב: ריכוז כוחות חדש יביא לשינוי משטר מידי.

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' חשון התשי"א, 15 באוקטובר 1950
מתוך:
עמוד 1 ועמוד 4

הזה ישראל וזו מדינתו? עושק וחמס, גזל ונישול ובירוקרטיה היו מנת חלקנו. אף על פי כן אני קורא לכם להאמין בעתיד..