מנחם בגין באסיפת המונים ברמלה: אם תגיע התנגשות – יילחמו היהודים כפי שלא נלחם שום עם מאז המכבים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשכ"ז, 25 במאי 1967
מתוך:
עמוד 1

שוב עלינו לציין שאיננו רוצים בשפיכות דמים. עורקי העם הזה יבשים מדם. אך יודעים אנו, כי האויב זומם למחות את מדינתנו מעל המפה – ואנו לא נשלים בשום פנים ואופן, עם שפיכת דם יהודי בארץ אבותינו. זאת היא האחדות הלאומית המכרעת החייבת להיות בימים אלה מנת חלקנו.