מנחם בגין באסיפת המונים ברמלה: אם תגיע התנגשות – יילחמו היהודים כפי שלא נלחם שום עם מאז המכבים

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ו אייר התשכ"ז, 25 במאי 1967
מתוך:
עמוד 1

אם תגיע התנגשות בין המחנות, על העולם כולו לדעת, כי היהודים ילחמו כפי שלא נלחם שום עם מאז ימי המכבים והריני אומר במפורש: לא מימי בר-כוכבא אלא מימי המכבים, כי במערכה זו, אם תבוא, נדביר את תוקפנות האויב והנצחון יהא עמנו, כמו בימים ההם, כן בזמן הזה