מנחם בגין באסיפת המונים בחדרה: הונף הגרזן על אי תלות המשפט

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ז' תמוז התשט"ו, 27 ביוני 1955
מתוך:
עמוד 1

דברי בזיון שחצניים אני סובר שתסכימו אתי אם אומר כי מאז קמו מדינות תרבותיות בעולם עוד לא הושמעו דברי בזיון שחצניים כאלה נגד המשפט ועל כן חייב כל איש בישראל, כל שוחר חופש המאמין בעקרון של אי-תלות המשפט ועליונותו, לדרוש: מבזי בית הדין ייתבעו לדין, ואז יתנו את הדין על עבירתם הפוגעת ביסודות קיומנו. אם עסק ציבורי, חבר כנסת, דובר מפלגה, מעיז להתיחס כך לביה"מ, לשופט, לפס"ד, איך יכבדו את המשפט והצדק בישראל אזרחי המדינה המתדיינים.