מנחם בגין: אבי המרד העברי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' חשון התשי"ב, 9 בנובמבר 1951
מתוך:
עמוד 3

גם בעמנו וגם בדורינו קדמה תורת המרד למבצע התקוממות. הרצל, נורדוי, ז'בוטינסקי, היו "האנציקלופדיסטים" של מהפכת ישראל הגדולה. הם חנכו הן את מפרי השממה והן את כובשי הבסטיליה בציון. אולם ייחודו של זאב ז'בוטינסקי הוא בכך, שהוא הינו אבי התיאוריה המהפכנית ואבי המעשה המודרני כאחד.