מנחם בגין: אבי המרד העברי

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י' חשון התשי"ב, 9 בנובמבר 1951
מתוך:
עמוד 3

המאציני של המהפכה העברית היה גם לגארילבוי שלה. ז'בוטינסקי הניח את היסוד המשולש להלכה המהפכנית, אבל מיד יצא אל עמו עם לעשות מעש. הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה, הכח העברי הראשון מימי בר-כוכבא, שנלחם – אמנם במסגרת נכרית – על אדמת המולדת;... אדירים הם מפרספקטיבה היסטורית, המעשים הללו. ואולם גדול המעשים המרדניים של ז'בוטינסקי הם אולי – חייו הוא. הדוגמא האישית שהקרינה מהם לקרוב ולרחוק; דוגמת האיש העשוי לבלי-חת, המוכן לעמוד יחיד מול רבים, ואף נגד כולם; דוגמת המורד הבלתי נכנע, המעדיף רעב על עושר, רדיפות על נוחיות, בית-סוהר על סאלון, ענויים על מחיאות כפיים.