ממשל צבאי ובטחון

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד שבט התש"כ, 12 בפבואר 1960
מתוך:
עמוד 2

חמורה... ממשל צבאי סותר את עקרון שווי הזכויות האזרחיות. את העקרון הזה לא היינו צריכים ללמוד מן האמונות של המאה התשע עשרה, או מן האמנות של המאה העשרים. קבלנוהו, לפני כל העמים, ביום בו היינו לעם. הוא נחרת על לוח לבנו בפסוק, שאין פשוט, ואין גדול, ממנו, שאין קצר, שאין כולל, הימנו: משפט אחד יהיה לכם, כגר כאזרח יהיה... פעם אמר ראש בית"ר לתלמידיו: היו צנועים כעבדים וגאים כנסיכים. זוהי אחת הסתירות, שמשמעותן, בחיים, שלמות. את עצת המורה אפשר להחיל על דברים רבים בחיים. היום יורשה נא לי להזכיר אחד מהם. אקרא לו: הנכונות ללמוד. חייב האדם להיות מוכן ללמוד הכל מכל. אף אם צעיר ממנו, בשנים או בנסיון, או אף אם יריב יבוא ללמדו, יהיה נא צנוע, כעבד, יטה אוזן וילמד. אך אין כלל יוצא ממנו. והריני אומר לכל יריבינו, כי ביניהם וביננו, יש שטח אחד, בו אין הם יכולים ללמדנו דבר, בו לא נאבה ללמוד מהם מאומה. מדי דברנו בו, מתעוררת בנו גאוות נסיכים. שמו: פטריוטיזם. אנו יכולים לראות נכוחה, או לטעות, להצליח, או להכשל. אבל אם יקומו יריבינו וינסו לטעון, כי הדרך בה אנו מיציעים ללכת, היא לא פטריוטית, נשיב להם, תמיד, לכולם, בשלווה גאה, שמקורה הקדשת חיים: 'טנתם, הורנו הכל, אך פטריוטיזם לא תלמדנו.