ממשלת המיעוט בראש מפירי החוק במדינה דבריו מ.בגין על חוק המעבר לכנסת השניה ועל סמכויותיה של הממשלה המפוטרת

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ג' ניסן התשי"א, 9 באפריל 1951
מתוך:
עמוד 2

אנו שהפרנו חוקים של שלטון נכרי מדכא, אומרים בפני עם ועדה, כי יש לכבד חוקים של שלטון עברי, אפילו של שלטון עברי רע, שאנו רוצים ברדתו, - והוא ירד. אנו רוצים בחינוך העם להכרת החוק בישראל, להגברת תחוש החוקיות של ממשלה עברית, אנו רוצים שכל אזרח יכבד את החוקים אפילו עם הם אינם מוצאים חן בעיניו, אם הם נתקבלו על ידי בית-המחוקקים, ומבוצעים על-ידי ממשלחה חוקית. אך מה אתם עושים? – אתם מתנקשים בהכרת החוק של העם, אתם המושלים והשליטים – אתם הנותנים את הדוגמה הבולטת ביותר כיצד להפר את החוק החוקים של העם – חוק שלטון הרוב. אין לכם רוב! אתם נשענים על מיעוט!