ממחתרת למפלגה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' אייר התשל"ד, 28 באפריל 1974
מתוך:
P20-295
נושאים:
מחתרות - אצ"ל, המנדט הבריטי. לאומיות - לאום יהודי (ציונות)

בדרך כלל כפי שאנו יכולים ללמוד, מתולדותיהן של אומות אשר כדי להגיע לעצמאות היה עליהם ללחום לפרוק עול שלטון נכרי, המעבר הזה איננו פשוט ואיננו קל, והוא אף קשור במאבק פנימי למען השלטון. אני סבור שתמצאו את ההוכחה להנחה הזו גם במאה ה-19 וגם במאה ה-20. אצלנו כל זה לא התרחש, המעבר כמובן דרש מאמצים מסוימים, אבל מה שקרה אצל רוב העמים שהשתחררו משלטון זר, במלחמת שחרור, והקימו את מדינתם, לא קרה בארץ-ישראל, ומה הסיבה. בכל שנות המחתרת אנחנו הבענו דעתנו לא רק בפרסומים, שנועדו לציבור הרחב, אלא – וזה העיקר – בחומר חינוכי פנימי שלא נועד כלל לפרסום, לכך שאנו נלחמים למען שחרור האומה ולא למען שלטון על האומה. ברור היה שכדי להגיע למדינה, ולאפשרות להקים תנועה ציבורית, צריך היה להשתחרר מן השלטון הבריטי בשנות ה-40.