ממחתרת למפלגה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' אייר התשל"ד, 28 באפריל 1974
מתוך:
P20-295
נושאים:
מחתרות - אצ"ל. ממשל - דמוקרטיה, ממשלה

כאן אני איפוא מסיים את התיזה העיקרית שהמעבר אצלנו ממחתרת לתנועה מדינית היה טבעי ומובן, משום שבשנות המלחמה המחתרתית, אנחנו הסברנו לכל החברים, לכל הלוחמים, שכאשר הבריטים יעזבו את הארץ ותקום לנו מדינה, תהיה הממשלה אשר תהיה, אנחנו נכיר בה. גם אמרתי ב-15 למאי, 24 שעות לאחר הכרזת העצמאות, נכבד חוקיה של המדינה, חוקינו הם, ואת ממשלתה כממשלתנו. אנחנו לא היינו חלק בה, וגם לא דרשנו. אנחנו את שלנו עשינו. קמה ממשלה אפילו זמנית, לא נבחרת, הכרנו בה, ואמרנו, העם יבחר, וכפי שהוא יחליט כן יהיה.