ממחתרת למפלגה

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ו' אייר התשל"ד, 28 באפריל 1974
מתוך:
P20-295
נושא:
מחתרות - אצ"ל

אני רוצה לומר לכם שמבחינה זו אצל היהודים יש תמיד איזה נחמה, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא שפיזר את ישראל בין העמים, נחמה על הגולה. יש בזה משהו. מכל מקום לא השמידו את כל העם היהודי בבת-אחת, לו היה בארץ אחת, מי יודע מה היה לו. אבל אני יכול לומר, צדקה עשה הקדוש ברוך הוא, אנחנו אז לא התיישבנו אלא ישבנו, משום שהשבת הגדול כפי שנאמר, 29 ביוני הוכיח, שלו אנחנו היינו – הנוער שלנו לא היה בקיבוצים, במושבים, מאז לא יכולנו להלחם. זה היה מושג בעולם כולו, מחתרת אורבנית, עירונית. טופמרוס וכל אלה.