מלכודת עצמית

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח אדר א' התש"ו, 1 במרץ 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 88-89

מדוע הבין מר בן-גוריון, כי רק המדינה העברית, העומדת לקום, לפי תכניתו, בעוד עשר שנים, תבנה את "הבית הלאומי לעם ישראל", כלומר תשלים, כפי שהורה זאב ז'בוטינסקי, את התהליך של חיסול הגולה ושיבת-ציון ומדוע לא הבין, כי מדינה זו - השלב הראשון והעיקרי להגשמת חזון הדורות - לא תקום, אם במשך עשר השנים הבאות ישלוט בארצנו השלטון הבריטי? על מה נשפך דמנו, הדם הקדוש של כל לוחמי העם? האם למען הפאטא-מורגאנה של "תקופת מעבר" הוא ניגר, או למען הרות ממש של העם המעונה?