מלחמה בכל השטחים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר התש"ז, 1 במרץ 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' ע"מ 36-37

 זו שאלה של המערכה הפיסית בלבד, אם כי גם בה כבר הוכחנו, שכחנו המבוסס על אהבה לכברת ארץ זו, על חוסר פחד ועל מחשבה יוצרת - שכחנו זה אינו דל כלל וכלל. והרי אין זו אלא התחלה. עוד תבאנה מכות. עוד יהיו בידינו כלי זיין, שהם פרי המצאותיו של המוח היהודי - אותו מוח שהוא פרי העמל האינטלקטואלי של אלפי שנים והוא הופנה, בפעם הראשונה אחרי אלפיים שנה, למדע המלחמתי.