מכת ההדלפות ותגובת-יתר

מאמר עיתון
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח שבט התשל"ו, 30 בינואר 1976
נושא:
ממשל - דמוקרטיה, יחסי ממשלה-צבא, יחסי רשות מחוקקת-צבא

אבל דווקא משום חשיבות תפקידם, זקוקים שירותי הביטחון החשאיים לפיקוח מתמיד של הרשות האזרחית הנבחרת. שוב לא אערוך, בכתב, השוואות אשר נמנעתי מעשותן בשיחה עם הגברת מאיר, ראש הממשלה לשעבר. לא ברוסיה הקומוניסטית אנחנו, ולעולם לא נהיה כמוה. אבל אין אומה הפטורה מללמוד לקח גם מן השלילה, כדי להימנע ממנה. אפילו שם, תחת שלטון רודני נורא, הוכח, ובאה הודאה פומבית, כי העמדת השירותים החשאיים מעל, נאמר, ההנהגה המדינית, מוליכה לאסונות ולזוועה, אשר אין להן שיעור או ביטוי בשפת אנוש. השלילה, ודאי לא במימדים כאלה, עלולה לקרות גם במדינות דמוקרטיות. לא לנו, אזרחי ישראל, לשפוט על הסכסוך העמוק, שקם בשנים האחרונות בין שירותי הביטחון החשאיים של ארצות הברית ובין ועדות הקונגרס, הקבועות והמיוחדות. אבל העובדה היא שבתי נבחרים באמריקה הגיעו למסקנה, כי הפיקוח של הרשות האזרחית הנבחרת על שירותי הביטחון לא הספיק, וכי יש להגבירו ולהדקו לבל יחרגו מסמכויותיהם, או מכללי ההתנהגות הראויים לדמוקרטיה, למען יהיה מותר בינה ובין הטוטליטריות.