מכתב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו כסלו התש"ו, 1 בדצמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 26-28

"המלחמה העברית איננה מלחמת הפחדה, כי אם מלחמת שחרור, המתנהלת בין עם משועבד ומושמד לבין מדינה המשתמשת בטירור של כידוניה ובאלימות של רוביה, כדי לשעבדו ולהשמידו."