מי הם

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התש"ז, 1 בדצמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 305-306

מפני שאנו מאמינים באמונה שלימה בגאולת העם, בשחרור ארצו, בתחיית עצמאותו, בהקמת מלכותו. מפני שאנו מאמינים באמונה שלמה, שארץ-ישראל כולה שייכת ותהיה לעם ישראל כולו. מפני שאנו מאמינים, שעם ישראל מסוגל להילחם על ארצו ויכול לרכוש בעלי ברית במלחמתו. מפני שאנו מאמינים באמונה שלימה בנצחון.