מי בעליה ומי בירידה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח חשון התשכ"ד, 15 בנובמבר 1963
מתוך:
עמוד 2

פרשנים רבים, שאין לחשוד בהם במידה כלשהי של עוינות כלפי המפלגה הליברלית, כתבו השבוע, כי צעד מסויים של סיעתה הפרלמנטרית הצטיין בחוסר רצינות הגובל בילדותיות. ההסברים לאחר מעשה, שהושמעו על ידי דובריה של מפלגה זו, לא הצליחו לגבור על ההתרשמות הכללית, כי הורתו לא היתה בהיעדר חישובים אלא בשיקול רע. טענתם העיקרית היתה כי כבר ברור, שהיה מעשה שחיתות במשרד הבריאות. מה פירושה של המילה ההחלטית ,,ברור"? אם המדובר הוא בהרגשתו, או בהערכתו, או במסקנותיו של פלוני אלמוני, הרי בודאי הן הנותנות – בעיניו. הקושי המקובל הוא, כי דבר, הברור לחלוטין בעיני שמעון, יכול להיות קשור בספק בעיניו של ראובן, או להיפך. כדי לסלק רושי זה, הוקם בחברה תרבותית, המשפט. כל השמעונים וכל הראובנים חייבים להמתין עד שבית המשפט המוסמך יוצא את דינו אשר יאשר את מסקנותיהם או יפזר את ספקותיהם. כי, מבחינה משפטית, שום דבר אינו ברור, כל עוד לא ניתן פסק הדין. מי שאומר להיפך, חוטא, אמנם לא בידיו אלא בפיו, בלינצ'יות.