מיבצע בחיפה אצ"ל וועידת לונדון

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ו אלול התש"ו, 22 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 250-253

ואכן מה טוב היה לה לסוכנות הטלגרפית, שאינה אלא חלק מרשת הריגול הבריטי, לו יכלה לדעת מראש את תכניותינו ואת מגמותינו. אולם לאסונה, ולאשרו של עם ישראל. אין הסוכנים הבריטיים יודעים עליהן מאומה. רק המעשה, שהוא תמיד מכאיב מאד ותמיד מפתיע מאד, מעמיד אותם על קיומו של כוח עברי, בלתי מנוצח ובלתי נכנע, המכה בהם בכל מקום שהוא בוחר ובכל זמן שהוא קובע. כך היה במשך שנים. כך יהיה בעתיד. וגורם זה - גורם האפתעה - הוא אחד מגורמי- הכוח של צבא המחתרת העברי.