מחתרת בלי שם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט סיון התשי"ג, 12 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 2
לפי דעתי ,,הרומנטית", עוד לא נולד האדם, שאסור להגן עליו או שמותר לא להגן עליו. והן אגן על כל בן-אדם שייעשה לו עוול ואשר העריצות תרים עליויד רודפת.
אבל מלחמתנו בפקודת הטירור היא מעיקרה מלחמה למען יסודות הצדק והמשפט בישראל, אשר בלעדיהם לא תהיה לנו תקומה. והיסודות האלה הם פשוטים מאד. אם חטא האזרח הזכות בידי השלטונות להביאו לדין; אם בית-הדין הבלתי-תלוי יימצאו חייב, יפסוק לו עונש; ועל האזרח, אשר הפיר את החוק, יהיו מניעיו אשר יהיו, לקבל את הדין באהבה. אבל לכל זה קודם הוא, האונש החמור של שלילת החופש יוטל על האזרח על ידי דיין צדק ולא על ידי סוכן פרובוקאטור או על ידי צ'קיסט באיצטלא של שר, שיטול לעצמו את הסמכות, הכפולה, המשולשת והמרובעת לאסור להאשים, לשפוט ולהעניש!