מחתרת בלי שם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט סיון התשי"ג, 12 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 2

משרתי השליט המפא''י רומזים לנו, בעל-פה ובכתב, שאנו, בקומנו נגד ביטול הזכויות היסודיות של האשם והאזרח, הננו "מגינים על טרוריסטים". רצוני לאמר להם כי אנו בזים לרמזים ולמשמיעיהם גם יחד. לא נלמד משפט מבורים ופטריוטיזם מצ'קיסטים. ננהג כפי שנחליט לנהוג, בגלוי, במישרין, ביושר-לבב, באומץ-לב אזרחי. לשוא כל רמזי האיומים. לפי דעתי "הרומנטית", עוד לא נולד האדם, שאסור להגן עליו או שמותר לא להגן עליו. והגן אגן על כל בו-אדם שיעשה לו עוול ואשר העריצות תרים עליו יד רודפת.