מחתרת בלי שם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט סיון התשי"ג, 12 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 2

אבל אם הבורים דבית-מפא''י ותומכיהם, הציונים הכלליים והדתיים, מקבלים את "מהימנותה של הממשלה" כהוכחות אשמה. איל יעיזו לקום נגד משפטי פראג, נגד משפטי מוסקבה, נגד הרשעת סלאנסקי וחבריו? אם חזקה על אנשי מפא''י שיאמינו לממשלת מפא''י, השמה את עצמה שופט בישראל, כלום לא חזקה על הקומוניסטים שיאמינו לממשלה הקומוניסטית, שעה שהיא שעה שהיא ועושי דברה אומרים :אשם!? והן זהו ההבדל היסודי בין מדינה טוטאליטרית לבין מדינה חפשית: מי קובע את אשמתו של האזרח – השליט, או מי-שהוא אחר, שאינו תלוי בשליט, או אף עומד מעליו, מאחר שהוא מוסמך לשפוט גם את השליט, אם פשע?