מחתרת בלי שם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט סיון התשי"ג, 12 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 2

בכל מדינה מתוקנת מסיקים מעובדא זו שתי מסקנות: ראשית, משחררים את האזרחים העצורים ושנית, מפטרים את קציני המשטרה החשאית הלא-מולחים, שעשו רעש גדול והוכחות לא הביאו. לעיתים מסיקים, במדינה לא טוטאליטרית, רק את המסקנה הראשונה; אבל בשום מדינה חפשית לא יוכר אדם כאשם כל עוד לא הוכחה אשמתו ולא יוסתר כשלונה של המשטרה על ידי צווי מאסר אדמיניסטרטיביים.