מחתרת בלי שם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט סיון התשי"ג, 12 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 2

לא, "הסנסציה" ו"פקודת הטרור" אינן דרושות לביטחון המדינה ולשלום הציבור. מטרתן היא אחרת, משולבת: ראשית: לחפות על כשלונותיה הבלתי-פוסקים של המשטרה החשאית האוהבת להתהלל, כח היא תמיד יודעת הכל מראש והנה היא לא ידעה, למשל, שום דבר, לא מראש ולא בדיעבד, על הפצצה בצירות הסובייטית; שנית, באה פקודת הטרור להטיל – אימים על האוכלוסיה כולה; שלישית, באה "הסנסציה" להסיח את דעת הצבור מן הכשלונות הנוראים בשטח הבטחון האמיתי, הוא בטחון החיים של אזרחי המדינה המותקפים כמעט מדי לילה בלילה...