מחתרת בלי שם

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט סיון התשי"ג, 12 ביוני 1953
מתוך:
עמוד 2

אבל מלחמתנו בפקודת הטירור היא מעיקרה מלחמה למען יסודות הצדק והמשפט בישראל, אשר בלעדיהם לא תהיה לנו תקומה. והיסודות אלה הם פשוטים מאד. אם חטא האזרח הזכות בידי השלטונות, או יותר מזה, חובה עליהם להביאו לדין אם בית-הדין בלתי-תלוי יימצאו חייב, יפסוק לו עונש; ועל האזרח, אשר הפיר את החוק, יהיו מניעיו אשר יהיו, לקבל את הדין באהבה. אבל לכל זה תנאי קודם הוא, העונש החמור של שלילת החופש יוטל על האזרח על ידי דיין צדק ולא על ידי סוכן פרובוקאטור או על ידי צ'קיסט באיצתלא של שר, שיטול לעצמו את הסמכות הכפולה, המשולשת והמרובעת לאסור, להאשים, לשפוט ולהעניש! הצ'כוסלובקיה תהפכו את מדינת ישראל?