מחרות לחרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התש"ח, 3 באוקטובר 1948
מתוך:
עמוד 1

החרות כקודמו, יילחם לשלמות המולדת, לקבוץ גלויות, לצדק סוציאלי ולחרות האדם. הדברים גדולים ופשוטים הם. גדולים בפשטותם. פשוטים בגדולתם. אין מולדת אלא המולדת, לא שאיפה 'רומנטית היא; לא רצון התפשטות. פשוט, צוו חיים הוא. בהגשמתו תלוי לא רק מספר היהודים, שנצליח להציל מקלון ההתנונות או מצפרני הכליה; בהגשמתו תלויה אפילו כמות הירקות שנצליח לתת בפי ילדינו בכדי שבריאים וחסונים יהיו. מי לנו מורה גדול מן המציאות? הטענות בטרם היתה החלוקה לא הועילו; עם היות החלוקה אין צורך להביא ראיות. עין כל אדם רואה, כי אפילו אכל לשובע לא יתכן בגבולות החלוקה ותהי אשר תהי.