מחרות לחרות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אלול התש"ח, 3 באוקטובר 1948
מתוך:
עמוד 1

חוק הצנזורה -וביחוד הצנזורה המוקדמת והכוללת -חוק רע הוא, ושום עתון המקבל על עצמו את דין הצנזורה אינו רשאי לקרוא לעצמו "חפשי". על כן גם עתוננו ויתר על השם, שעליו היתה גאותנו במשך שנות המרד הגדול. אולם אם על השם ויתרנו – על התוכן לא ויתרנו. החרות יהיה עתון חפשי; החרות יוסיף להיות עתון חפשי – חפשי מאשליות, מפחד, משנאת-אחים...